Načela političkog programa

18. Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine postaje i jeste, svjetsko, a ne samo nacionalno pitanje. Nema političkog subjekta koji se ne određuje prema ovom pitanju kao najznačajnijem pitanju budućih generacija. Borba za što veći profit devastirala je prirodne resurse u korist bogatih i bahatih. 


Blizu smo tačke kada priroda neće moći sama da se oporavi. RSS će u proces odlučivanja o životnoj sredini slušati glas naroda i stručnjaka i blagovremeno obavještavati i informisati javnost o svim potezima vlade i lokalnih vlasti, pogotovo kod ulaganja stranaca koji skoro uvijek žele da uštede na preduzimanju mjera očuvanja životne sredine. 


Unapređenje propisa o zaštiti životne sredine mora biti jednako unapređenju propisa EU. Republika Srpska treba da sačuva za buduće generacije one prirodne resurse kojima je bogata, a ne da ih rasprodaje strancima u bescjenje. 


Naravno, njihovo trošenje i obnavljanje mora biti sa uravnoteženim privrednim razvojem, koji opet mora biti takav da se stvara što manje otpadnih, opasnih i zagađujućih materija u zemljištu, vodi i vazduhu.


U tom smislu, zalagaćemo se za formiranje odgovarajućih tijela na republičkom nivou koja će se starati o:

  1. Izradi propisa poput onih u EU i,
  2. Održivom korišćenju prirodnih resursa (zeleni poslovi) i davanje prioriteta tehnologijama koje ne zagađuju, odnosno reciklirajućim tehnologijama.


PRISTUPNICA