Načela političkog programa

5. Vraćanje izvornih nadležnosti Republike Srpske

Poštujući vjekovne interese i volju srpskog naroda da živi samostalno i slobodno sa pravom da se ujedini sa drugim srpskim teritorijama i poštujući borbu srpskog naroda u građanskom ratu u BiH, RSS će se zalagati za vraćanje izvornih nadležnosti Republici Srpskoj, a koje joj po Ustavu (Dejtonskom sporazumu) i pripadaju. 

 

Veliki dio nadležnosti je u proteklom periodu, na različite načine prenesen sa nivoa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, i u narednom periodu treba težiti da se političkim i diplomatskim putem vrate nadležnosti Republici Srpskoj, koje su garantovane Dejtonskim sporazumom.

 

PRISTUPNICA