Načela političkog programa

1. Vladavina prava

Republička stranka Srpske (RSS) se zalaže za pravnu državu u kojoj je pravna sigurnost dostupna svima i jednaka za sve. Niko nije iznad zakona. Funkcija, bogatstvo, partijska pripadnost vladajućoj strukturi, ne mogu biti i ne smiju biti razlozi da se izbjegne svaki vid odgovornosti za bilo kakvo kršenje zakona.

 

Snažan, efikasan i efektivan i apsolutno nezavisan policijski, tužilački i pravosudni sistem, omogućiće uspostavljanje pravne sigurnosti i povratiti poljuljano povjerenje građana u svoju državu.

 

Svako nezadovoljstvo zakonskim rješenjima, rješavaće se javnom raspravom, a zakoni mijenjati kroz redovnu zakonsku proceduru, a ne neprimjenom, pogrešnim i tendencioznim tumačenjima ili djelimičnom primjenom.

 

Vrhovni princip RSS-a je pravo građana i privrednih subjekata u državi gdje je zagarantovana lična i imovinska bezbjednost. Političkim sredstvima podržavaćemo sve državne organe sile i civilnog društva u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije u pravosuđu na svim nivoima.

 

PRISTUPNICA