Načela političkog programa

13. Vjerske zajednice

RSS ima pozitivan odnos prema svim zvaničnim crkvama i vjerskim organizacijama i zagovara slobodu vjeroispovijesti u skladu sa Ustavom i zakonima. Poseban odnos i saradnju ima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kao čuvarem i nosiocem obnove kulturnog i vjerskog nasleđa srpskog naroda. RSS podstiče vjersko pomirenje i protivi se svakom vjerskom ekstremizmu. 


U multietničkom društvu kavo je naše, pored nacionalne, izuzetno je važna i vjerska tolerancija. Vjerske zajednice imaju odgovornost i ulogu podučavanja i promovisanja mira, tolerancije i etičkim principima života u porodici i čitavoj zajednici.


PRISTUPNICA