Načela političkog programa

12. Poljoprivreda

Republička stranka Srpske (RSS) pridaje veliki značaj poljoprivredi iz egzistencijalnih, ekonomskih, privrednih i socijalnih razloga. Hrana je, uz vodu, resurs opstanka i potencijal razvoja i izvozna šansa. 


To, naravno, podrzumijeva podršku selu i seljacima u pristupu egzstenzivnoj proizvodnji, jačanju veterinarske podrške, njihovom stručnom obrazovanju, osiguravanju usijeva, pomoći pri kupovini mašina, kvalitetnijeg sjemena i kvalitetnije stoke. Sve, da bi se rad na selu isplatio, a time i privukao više mladih da ostanu ili da se vrate na djedovinu.


Veći prinosi, a manji troškovi, povećavaju isplativost života i konkuretnost proizvoda pri otkupu za tržište hrane. Podršku seljacima RSS će pružiti u situaciji kada žele da povećaju svoje posjede, zatim da investiraju u savremene tehnologije povoljnim kreditima sa dugim rokovima otplate, novčano ili u naturi. Podržaćemo razvoj zadrugarstva, zaštititi domaće tržište od nelojalne konkurencije i bahatih nakupaca kao i monopolista.


Sve navedeno biće praćeno razvojem putne infrastrukture i uvođenjem internet mreže po cijeloj Republici Srpskoj, kako bi se kvalitet života sela i grada što više izjednačio.


PRISTUPNICA