Načela političkog programa

4. Nacionalno jedinstvo i solidarnost

Republička stranka Srpske (RSS) je stranka koja baštini vrijednosti i borbu srpskog naroda za nacionalnu slobodu, samostalnost i solidarnost sa srpskim narodom ma gde on živi. 

 

Kao državotvorna stranka koja se zalaže za poštovanje svih principa i doslednu primjenu Dejtonskog sporazuma, mirnog suživota svih naroda koji žive na prostoru BiH, a usled poštovanja volje srpskog naroda i svih građana koji žive u Republici Srpskoj, posebno ističe:

 

1. Očuvanje teritorijalne cjelovitosti i slobode srpskog naroda i Republike Srpske u BiH;

 

2. Očuvanje i jačanje specijalnih političkih i ekonomskih veza sa Republikom Srbijom;

 

3. Razvijanje nacionalnih, kulturnih i drugih vrijednosti sa dijelovima srpskog naroda koji žive van Republike Srpske u drugim državama i dijaspori;

 

4. Pravo na povratak svih protjeranih Srba i drugih građana na svoja ognjišta;

 

5. Povećanje privredne, kulturne, zdravstvene i svake druge saradnje sa svim susjedima;

 

6. Jačanje nacionalne samodovoljnosti, ispunjavanjem minimuma standarda bezbjednosti u oblasti privrede, energetike, odbrane, kulture, pijaće vode, zdrave hrane i drugo;

 

7. Potrebu za decentralizacijom vlasti kroz jačanje regionalnih i lokalnih vlasti u skladu sa zakonom;

 

8. Nasušnu potrebu za ravnomjernijim razvojem svih dijelova Republike Srpske, reindustrijalizaciju, uz novu demografsku i populacionu politiku;

 

PRISTUPNICA