Načela političkog programa

11. Ekonomija i privreda

Republička stranka Srpske (RSS) je opredijeljena ka ekonomskim ciljevima koji su definisani kroz stalni rast privrede, ravnomjerniji regionalni razvoj, naročito, malih i srednjih preduzeća kao nosilaca privrede malih zemalja, zatim smanjenje nezaposlenosti, povećanje plata, a sa time i ličnog i porodičnog standarda.


Važan dio ekonomskih zadataka RSS vidi, u reformi i ukidanju nepotrebnih propisa, koji favorizuju birokratiju sa jedne strane, a otežavaju i usporavaju privdedne aktivnosti sa druge strane, što odvraća mnoge potencijalne ulagače da slobodnije počinju i šire svoju privrednu aktivnost. 


To takođe podrazumijeva povećanje rješavanja pravnih sporova u privredi (pravnu sigurnost). Reformom propisa, stvorio bi se i bolji ambijent za priliv stranih investicija i stvaranje boljeg privrednog ambijenta, koji bi značajno ubrzao privredni rast Republike Srpske, a ujedno bi doprinijelo dostizanju evropskih standarda u privrednom razvoju, što je krajnji cilj u oblasti ekonomije i privrede.


Poseban problem koji čeka rješenje je borba protiv nelogičnih i nezakonskih radnji u privredi Republike Srpske koje dovode do raslojavanja na ekstra bogate i jako siromašne građane, a time i do socijalnih razlika, političkog nezadovoljstva, moralnog propadanja i sveukupnog nezadovoljstva većine građana. 


Način da se samo korupcijom, kriminalom i mešetarenjem može steći neko bogatstvo ili pristojno živjeti, mora prestati! To je osnovni zadatak RSS u oblasti ekonomije i privrede. RSS takođe uvažava sva načela tržišne privrede i podržava saradnju sa međunarodnim ekonomsko – finansijskim institucijama.


PRISTUPNICA