Načela političkog programa

14. Demografija

Demografija, natalitet i porodica su egzistencijalna pitanja mnogih evropskih država pa i Republike Srpske. Svi drugi, politički, ekonomski i drugi faktori su ništavni bez demografskih pokazatelja i porasta nataliteta, bez čega je biološki opstanak Republike Srpske doveden u pitanje. 


Pogrešno se misli da je bitan samo procenat rasta nataliteta. Isto toliko je važna i demografska rasprostranjenost stanovništva, a posebno mladih. U tom smislu RSS će obrazovati i podržati izradu nove strategije i akcionog plana za populacionu politiku u cilju afirmacije porodice tredicionalnih vrijednosti sa više članova. 


Raspodjela budžetskih sredstava mora ići u korist rađanja (povećanje dječijeg dodatka, pomoć samohranim majkama, ukidanje ili smanjenje nekih poreza, povećanje naknada za porodiljsko odsustvo, isplata materinskog dodatka i slično).

Takođe se zalažemo za posebne mjere zaštite trudnica, roditeljstva, za besplatno liječenje steriliteta i vještačku oplodnju.


Napravićemo akcioni plan za otvaranje obdaništa svugdje gdje ima dovoljno djece uz subvenciju za njihovo korišćenje. Podstrekavaćemo velike privredne sisteme da u okviru svojih fabrika osnivaju obdaništa po ugledu na neka savremena rješenja u svijetu.


PRISTUPNICA