Načela političkog programa

7. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije

Nulta tolerancija u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije je osnovni princip i aktivnost RSS. Ove pojave se međusobno prožimaju i potpomažu, jer nema jedne bez druge. Obje posebno, a još više zajedno, razaraju temelje, pravno, ekonomsko, moralno i bezbjedonosno ustrojstvo Republike Srpske. 


Korupcija kao najprikriveniji oblik privrednog i političkog kriminala, lišava Republiku Srpsku lične i imovinske sigurnosti građana i njihovih ljudskih prava, ravnopravnosti u privrednoj utakmici, pravednog donošenja političkih odluka i pravnih propisa, čime se favorizuju jedni na račun drugih (manjih, slabijih, poštenijih), a sve do potpunog rastakanja i opstanka države. 


Zbog navedenog, oba ova oblika ugrožavanja Republike Srpske, smatraju se (osim rata) najopasnijim pojavama po Republiku Srpsku. Neizvjesnost i nepravda u privrednom i političkom životu su pojave koje i međunarodna zajednica označava kao najvažniji negativan uticaj po savremena demokratska društva, ka kome teži i Republika Srpska.


Siromaštvo i moralno posrnuće pogoduju kriminalu i potrebi da se stvari rješavaju putem korupcije, što opet dovodi do još većeg siromaštva i više kriminala, i tako se ulazi u začarani krug kriminalizovane države iz koga je nemoguće izaći bez velikih društvenih lomova, što Republika Srpska mora izbjeći po svaku cijenu.


RSS nema tolerantan odnos ni prema kojoj podvrsti ovih pojava (male ili velike, opasne ili manje opasne). Navedeno podrazumijeva jačanje policije, tužilaštva i sudova za ovu borbu. RSS takođe smatra da ovi državni organi nisu jedino dovoljni za tu borbu, pa će insistirati, zajedno, sa drugim političkim faktorima na širokoj društvenoj akciji, koja podrazumijeva prepoznavanje i prijavljivanje svih slučajeva. Posebno ćemo podržati nevladin civilni sektor i medije za proučavanje, ukazivanje i borbu protiv ovih pojava.


Sva djela kriminala i korupcije moraju se učiniti javnim i medijski propraćenim do samog hapšenja i presude. RSS neće nedostajati političke volje i aktivnosti za pokretanje najšire profesionalne i društvene akcije za borbu na svim nivoima društva.


U tom smislu RSS će sa drugim političkim subjektima, istog političkog pogleda i stava, pokretati i uticati na reformu zakonske regulative, reformu i osavremenjivanje policije, tužilaštva i sudova, reformu procesa javnih nabavki i stvaranje profesionalne, građanima i privredi usmjerene lokalne i republičke javne uprave.


PRISTUPNICA