Načela političkog programa

16. Boračka populacija Republike Srpske (prava i status)

Učesnici otadžbinsko – odbrambenog rata su se pokazali kao elita srpskog naroda u građanskom ratu u BiH, koja se odazvala mobilizaciji, ratovala za odbranu svojih domova, često i ginula, i na kraju ostvarila Republiku Srpsku kao Republiku srpskog naroda, koja je garant njegovog opstanka na prostorima na kojima živi vijekovima.


Kao takvi, pripadnici oružanih snaga Vojske Republike Srpske zaslužuju poštovanje i solidarnost svih građana Republike Srpske, jer zbog njihove žrtve u pomenutom ratu, danas građani žive u miru i demokratskom građanskom društvu.


Položaj i status boračke populacije nije adekvatan njihovoj ulozi i značaju u odbrani srpskog naroda i stvaranju Republike Srpske.


RSS je svjesna te činjenice, te smatra svojom obavezom da unaprijedi ukupni i lični status boračke populacije na sljedeći način:


  1. Jačanje značaja i statusa boračkih organizacija;
  2. Precizno odrediti zaštitne mjere, kojima će biti riješeni praktični i socijalni zahtjevi boraca i porodica poginulih boraca;
  3. Stečena prava boraca moraju se poštovati i poboljšati u skladu sa finansijskim mogućnostima;
  4. Napraviće se akcioni plan i program rehabilitacije i odmora boraca i porodica poginulih boraca (rekreacija i rehabilitacija, banje, more, mjere oporavka) i on će biti finansiran nezavisno od dosadašnjih nadležnosti;
  5. Veće uključivanje zainteresovanih boraca u donošenje odluka na lokalnom i republičkom nivou;
  6. Uključivanje boraca u patriotsko i bezbjedonosno obrazovanje mladih u školama;
  7. Stalna promocija i obilježavanje značajnih događaja iz rata;
  8. Pomoć porodicama palih boraca pri zapošljavanju mladih naraštaja;
  9. Podizanje spomen obilježja palim borcima, tamo gdje ih nema;
  10. Njegovanje kulture sjećanja prema onima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, kroz filmove, monografije i izložbe.


PRISTUPNICA