Načela političkog programa

6. Bezbjednost Republike Srpske

Čini se da je svijet danas ugroženiji nego ikad, a sa njim i sve države, regioni i građani pojedinačno. U toku je geopolitičko prekomponovanje i prestrojavanje velikih sila, trka u naoružavanju i intezivizacija hibridnog ratovanja što se bitno odražava i na bezbjednost neutralnih i malih naroda, koji trpe pritisak velikih sila, da im se „pridruže“ u njihovim strategijskim planovima.


U tom novom konceptu i strategiji, nacionalna bezbjednost obuhvata dijapazon od odbrambene bezbjednosti i sposobnosti preko ekonomske, energetske, kulturne, do lične, pravne i imovinske bezbjednosti svih građana. Bezbjedonosna moć se ne zasniva danas samo na pasivnoj zaštiti od nekoga ili nečega, nego na proaktivnom djelovanju da ugrožavajuće pojave uopšte i ne nastanu tzv. upravljanje bezbjednosnim događajima. 


To naravno znači, da treba ustrojiti tako snažan, i na savremenim principima i tehnikama, organizovan sistem bezbjednosti, uvezan sa svim drugim
državnim sistemima i u tijesnoj saradnji sa prijateljskim partnerskim sistemima, radi pravovremene razmjene bezbjedonosnih informacija.


Ni jedna država ili regija nije bezbjedna ako njeni susjedi ili svijet nije bezbjedan. Tek bezbjedan i zaštićen građanin može sebi obezbijediti blagostanje, kvalitet svakodnevnog života, prosperitet, rast i zadovoljstvo. Spoljna bezbjednost Republike Srpske jednim dijelom obezbjediće se politikom mira, dobrosusjedske saradnje, ekonomske i socijalne sigurnosti i izvjesnosti, uz međunarodnu saradnju po bezbjedonosnim standardima razmjene znanja, tehnike, ljudi, metoda, informacija i drugog.


Sve države u posljednjoj deceniji jačaju svoje policijsko – obavještajne kapacitete u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, razbojništva, ekstremizma, huliganizma i korupcije. RSS se zalaže za to da Republika Srpska nikako ne zaostaje u tome, ne samo radi lične zaštite, već i kako bi bila kredibilan partner sa drugim policijama. 


Javno – privatno partnerstvo može pomoći da se prevaziđu ekonomski problemi u osavremenjavanju policijskih snaga. Privatna bezbjednost treba da bude kontrolisani i upotrebljivi dio sistema bezbjednosti Republike Srpske.


Uz navedeno, zalagaćemo se da policijsko školstvo usvoji najbolje evropske standarde i da zamjena starijih policajaca novim, mlađim i obrazovanim bude sistematična, planska i po kvalitetu znanja i sposobnosti kao kriterijumu izbora. Prednost u prijemu treba davati onim obrazovnim institucijama koje daju bolji kvalitet obrazovanja.


Poseban akcenat treba staviti na aktuelni problem sa migrantima, pa će Republička stranka Srpske dati doprinos na mirnom i diplomatskom rješavanju tih problema, pogotovo ako se u narednom periodu inteziviraju.


PRISTUPNICA